,

Destičky pro imunologii – Obecné informace

NUNC

Nejširší výběr destiček a speciálních povrchů pro naprostou většinu imuno-aplikací

ODKAZ NA PRODUKT :

odkaz na náš web

link


Destičky pro imunologii – Obecné informace

Firma NUNC nabízí bezkonkurenčně nejširší výběr destiček a speciálních povrchů, díky kterým pokrývá prakticky všechny imuno-aplikace zákazníků. Není náhodou, že naprostá většina výrobců kitů používá právě destičky NUNC jako stabilní základ pro své soupravy.

Destičky pro imunologii jsou vyrobeny většinou z polystyrénu, jsou k dodání sterilní i nesterilní. V nabídce jsou destičky s různým typem dna: zcela plochým (značeno písmenem F), plochým se zvednutými okraji dna (písmeno C) a kulatým (U). Pro speciální aplikace jsou k dispozici destičky s tzv. “starwell” profilem. Pro zvýšení flexibility práce má uživatel na výběr pestrou škálu jednotlivých stripů a modulů, které se vsazují do rámečků klasického “destičkového formátu”.

Kromě průhledných destiček jsou v nabídce firmy NUNC také fluorescenční a luminiscenční destičky černé resp. bílé s různými typy povrchů:

Přehled:
MINISORP čistý polypropylén s minimální vazebnou kapacitou, vhodný pro skladování
POLYSORP čistý polystyrén, poměrně hydrofobní s nižší vazebnou kapacitou pro polární látky (bílkoviny) a vyšší vazebnou kapacitou pro hydrofobní látky (lipoproteiny, lipopolysacharidy atd.)
MEDISORP polystyrén s upraveným povrchem méně hydrofilním než MaxiSorp
MAXISORP upravený (hydrofilizovaný) polystyrén s několikanásobně vyšší vazebnou kapacitou pro proteiny než má povrch Polysorp
MULTISORP nový polystyrénový silně hydrofilní povrch, je určen pro metody s hydrofobními analyty, které se na těchto typech povrchů nevážou
COVALINK čistý polystyrén, na kterém je navázána NH skupina
NICKEL-CHELATE plates specifická vazba pro ‘6x His – značené’ molekuly
GLUTATHIONE plates povrch pro specifickou vazbu proteinů a peptidů značených Glutathion-S-transferázou

Firma NUNC vyrábí přes 80 druhů těchto výrobků. Podrobné informace naleznete v katalogu NUNC, který Vám kdykoliv rádi zašleme.

ODKAZY:
NUNC Immunoassay Plate Guide
NUNC solid phase guide
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE


Nabízíme široký sortiment kultivačních lahví, mikrotitračních destiček, serologických pipet a Petriho misek pro tkáňové kultury včetně certifikovaného plastiku pro IVF. V naší nabídce naleznete destičky pro fluorescenci, luminiscenci i destičky se speciálními povrchy pro imunologii. Dodáváme rovněž krabičky a kryozkumavky pro zmrazování a transport vašich vzorků, PCR mikrozkumavky a PCR destičky, centrifugační kyvety pro jednorázové i opakované použití. Dále nabízíme špičky s filtrem i bez filtru se speciálním povrchem s nízkou retencí, jednokanálové i vícekanálové pipety, v našem sortimentu nechybí ani plastik pro filtraci roztoků, vynikající nitrilové rukavice a ELISA kity.