Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů společností SCHOELLER PHARMA PRAHA s.r.o., IČ: 49681541 se sídlem Jihočeská 514/8, zapsaná u Městského soudu v Praze odd. C pod spis. zn. 21908 (dále jen „Společnost“ nebo „Správce“).

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Byla vypracována směrnice, která zavedla proces reakcí na práva subjektů osobních údajů a vzory žádosti subjektu údajů a odpovědi na žádost.

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoli dotazu či využití svého práva, které je stanovené GDPR, uvádí Správce své kontaktní údaje, na které se může subjekt údajů obrátit.

E-mail: jaromír.mancal@schoeller.cz nebo na adresu sídla společnosti uvedenou výše.