Cenově výhodné balíčky Micronic (Starter Pack)


Cenově zvýhodněné balíčky obsahující zásobu zkumavek ve stojáncích, včetně veškerého příslušenství pro tvorbu 2D kódovaných biobank.

PODROBNÉ INFORMACE:

.pdf brožura

pdf-icon


Cenově výhodné balíčky Micronic (Starter Pack). Skladovací systém MICRONIC je průkopníkem nového systému ukládání vzorků ve stojáncích formátu mikrotitrační destičky a jejich následné jednoznačné identifikace.

BASIC sestava s nacvakávacími víčky pro 0,75 a 1,4 ml zkumavky
 • 2D kódované zkumavky ve stojáncích 10 ks (960 zkumavek)
 • nacvakávací víčka 10 x 96 ks
 • 2D scanner pro samostatné 2D kódy
 • ruční bezdrátový scanner
 • manuální odvíčkovávač-1 (MP54000)
 • manuální odvíčkovávač-8 (MP54001)

MP50223C – Starter pack s 0,75 ml 2D zkumavkami
MP50224C – Starter pack s 1,4 ml 2D zkumavkami

Další sestavy:
STANDARD vybavená Tracker Code Readerem pro 96 kódů najednou
PREMIUM vybavená Tracker Code Readerem pro 96 kódů najednou se 40 stojánky se zkumavkami a víčky
PREMIUM + vybavená Tracker Code Readerem pro 96 kódů najednou a 1D rack barcode readerem, se 40 stojánky se zkumavkami a víčky a Univo elektrickým zavíčkovávačem

BASIC sestava se šroubovacími víčky pro 0,75 a 1,4 ml zkumavky
 • 2D kódované zkumavky ve stojáncích 10 ks (3840 zkumavek)
 • šroubovací víčka 10 x 96 ks
 • 2D scanner pro samostatné 2D kódy
 • ruční bezdrátový scanner
 • manuální nástroj pro šroubovací víčka

MP50223C – Starter pack s 0,75 ml 2D zkumavkami
MP50224C – Starter pack s 1,4 ml 2D zkumavkami

Další sestavy:
STANDARD vybavená Tracker Code Readerem pro 96 kódů najednou
ADVANCED vybavená Tracker Code Readerem pro 96 kódů najednou se 40 stojánky s předvíčkovanými zkumavkami 3 nebo 4 ml
PREMIUM  vybavená Tracker Code Readerem pro 96 kódů najednou a 1D rack barcode readerem, se 40 stojánky se zkumavkami a víčky a Univo Recapperem

KE STAŽENÍ (prospekty a dokumenty výrobku)
Micronic starter pack
Micronic Katalog
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE


Nabízíme široký sortiment kultivačních lahví, mikrotitračních destiček, serologických pipet a Petriho misek pro tkáňové kultury včetně certifikovaného plastiku pro IVF. V naší nabídce naleznete destičky pro fluorescenci, luminiscenci i destičky se speciálními povrchy pro imunologii. Dodáváme rovněž krabičky a kryozkumavky pro zmrazování a transport vašich vzorků, PCR mikrozkumavky a PCR destičky, centrifugační kyvety pro jednorázové i opakované použití. Dále nabízíme špičky s filtrem i bez filtru se speciálním povrchem s nízkou retencí, jednokanálové i vícekanálové pipety, v našem sortimentu nechybí ani plastik pro filtraci roztoků, vynikající nitrilové rukavice a ELISA kity.