1. Obecné informace Micronic


Firma Micronic je průkopníkem nového systému ukládání vzorků ve stojáncích formátu mikrotitrační destičky a jejich následné jednoznačné identifikace.

KATALOG 2022:

.pdf verze

pdf-icon


Obecné informace Micronic. Firma Micronic je průkopníkem nového systému ukládání vzorků ve stojáncích formátu mikrotitrační destičky a jejich následné jednoznačné identifikace.

Obecné informace Micronic:
 • všechny stojánky jsou opatřeny čárovými kódy
 • SBS formát  výrazně šetří místo v mrazicím boxu (2/3 klasické zamražovací krabičky)
 • kompatibilita s osmikanálovou pipetou
 • kompatibilita s robotickými systémy
 • polypropylénové zkumavky jsou vyráběny v čistých prostorách třídy 7, jsou DNase, RNase free, apyrogenní, DMSO odolné, objem 0,3 – 6 ml
 • víčka jsou nacvakávací nebo šroubovací (s externím nebo interním závitem)
 • další možnosti: sterilizace zkumavek, ETO ošetření, Octygen nízké zkumavky, tmavé amber zkumavky pro ochranu vzorku před světlem, skleněné zkumavky, předvíčkované zkumavky
 • kódování
  A: bez kódů
  B: alfanumerický kód
  C: 2D Tracker kódování, ECC200 normované, laserem vypalované
typ zkumavek závit tvar dna čistý objem kódování
Formát 96
0,3 ml pro šroubovací víčka externí V 0,21 ml C
0,5 ml pro nacvakávací víčka V 0,27 ml A, B, C
0,5 ml pro šroubovací víčka interní V 0,19 ml A, B, C
0,75 ml pro šroubovací víčka externí V 0,16 ml C
0,75 ml pro nacvakávací víčka V/U 0,52/0,57 ml A, B, C
0,75 ml pro šroubovací víčka interní V 0,44 ml A, B, C
0,75 ml pro šroubovací víčka, hybridní externí U 1,2 ml D
1,1 ml pro nacvakávací víčka V 0,87 A, C
1,1 ml pro šroubovací víčka interní V 0,78 A, C
1,4 ml pro nacvakávací víčka V/U 1,12/1,19 ml A, B, C
1,4 ml pro šroubovací víčka interní V/U 1,12/1,19 ml A, B, C
1,4 ml pro šroubovací víčka externí V 1,11 ml C
1,4 ml pro šroubovací víčka externí U 1,2 ml D
2 ml pro šroubovací víčka interní U 1,7 ml B, C
2,5 ml pro nacvakávací víčka interní U 2,68 ml A
Formát 48
1 ml pro šroubovací víčka externí rovné 0,85 ml C
2 ml pro šroubovací víčka, hybridní externí rovné 1,95 ml D
3 ml pro šroubovací víčka, hybridní externí rovné 2,9 ml D
4 ml pro šroubovací víčka externí rovné 3,4 ml C
4 ml pro šroubovací víčka interní rovné 4,6 ml A, B, C
Formát 24
3 ml pro šroubovací víčka externí rovné 2,5 ml C
3,5 ml pro šroubovací víčka externí rovné 3,35 ml C
6 ml pro šroubovací víčka interní rovné 4,8 ml A, C

Micronic Katalog
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE


Nabízíme široký sortiment kultivačních lahví, mikrotitračních destiček, serologických pipet a Petriho misek pro tkáňové kultury včetně certifikovaného plastiku pro IVF. V naší nabídce naleznete destičky pro fluorescenci, luminiscenci i destičky se speciálními povrchy pro imunologii. Dodáváme rovněž krabičky a kryozkumavky pro zmrazování a transport vašich vzorků, PCR mikrozkumavky a PCR destičky, centrifugační kyvety pro jednorázové i opakované použití. Dále nabízíme špičky s filtrem i bez filtru se speciálním povrchem s nízkou retencí, jednokanálové i vícekanálové pipety, v našem sortimentu nechybí ani plastik pro filtraci roztoků, vynikající nitrilové rukavice a ELISA kity.